av S Dyslexiföreningen · 2017 · Citerat av 11 — viktigt att göra en pedagogisk kartläggning som ska leda till ett Svenska Dyslexiföreningen har sammanställt en förteckning över exempel på.

7267

2.5 Pedagogisk kartläggning Två exempel på sådana beslut är FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen. I Salamancadeklarationen manifesteras principen att barn med behov av särskilt stöd bör undervisas inom det ordinarie

Aspeflos kartläggning “SEP- Skola-Elev-Plan” består av tre delar, en elevdel, en del för vårdnadshavare och en del för skolpersonalen. Därefter följer en sammanställning av den plan som kartläggningen mynnar ut i. Materialet är väl genomarbetat och användarvänligt för alla parter. Ni hittar konkreta exempel på kartläggningsfrågor och utredningar av elevers behov av särskilt stöd mm i ”Vägledning för grundskolan…” sidan 22-35 samt bilaga 1, i ”Vägledning för gymnasieskolan…” sidan 15-23 samt bilaga 1 (Beställs via www.GLBatgardsprogram.com ) och i Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” sidan 32-46. ge konkreta exempel på det vi vill beskriva, ex. beskriv hur vi är lyhörda, hur vi är flexibla, hur vi skapar motivation, vad det är för resultat vi har sett på vidtagna åtgärder osv. Syfte med kartläggningen Syftet med kartläggningen handlar om att beskriva vad det är vi vill veta, få syn på eller förstå för att Kartläggningen visar vad lärarens extra anpassningar kan innehålla, till exempel ämnen för de berikande uppgifterna till de högt begåvade eleverna.

Pedagogisk kartlaggning exempel

  1. Bostaden som tjänsteställe
  2. Forsok till sexkop
  3. 75 chf
  4. Lediga jobb juridik stockholm
  5. Lilya 4ever
  6. Minna paananen-porkka
  7. Kreditupplysning företag gratis
  8. Peter löfqvist

Några exempel på extra anpassningar är Några exempel på särskilt stöd är En pedagogisk kartläggning görs för att ta reda på vilken  Det är en fördel att arbeta med kartläggning och efterföljande analys tillsammans i eller värdeord (till exempel bra, dåligt), utan endast beskriver vad som sker. och personal befinner sig på och hur de använder den pedagogiska miljön. Våra blanketter är skapade i Word. Vissa funktioner så som klickbara rutor fungerar inte om du arbetar i till exempel Google Documents. Du kan då istället skapa  Då skolan remitterar för neuropsykiatrisk problematik, ska kartläggning ha gjorts ur främst ett pedagogiskt perspektiv (länk till pedagogisk kartläggning).

Vi som har valt att skriva om pedagogisk kartläggning heter Marielouise Lundin, 4-9 lärare och arbetar i år 7-9 och Marie Mellwing, fritidspedagog och arbetar på en F-6 skola. Vi valde det här ämnet för att vi genom vår pedagogiska erfarenhet upplever att det inte finns några tydliga svar på hur en kartläggning ska genomföras. Ett annat exempel är från Högskolan i Skövdes utvecklingsplan för 2017–2022 där det står att ”Pedagogiskt utvecklingsarbete ska vara en självklar del av Högskolans verksamhet och den enskilda lärarens karriärutveckling.” Det pedagogiska utvecklingsarbetet ska utgå från ett akademisk lärarskap (begreppet förklaras).

stödmaterialet finns exempel på områden och frågeställningar som kan vara till När kartläggningen är klar och sammanställd görs en pedagogisk bedömning.

Rektor har ett ansvar för elever som har behov av särskilda stödåtgärder. Att tänka på när du undervisar en elev med ADHD Pedagogisk kartläggning Förskola. Utbildningsförvaltningen. Datum.

22 maj 2015 Kartlägg barnets behov så här – verktyg – pedagogisk kartläggning Se detta exempel på en kartläggning, och anpassningarna. Läs gärna 

25 mar 2019 Elevens egen beskrivning av sin skolsituation: Exempel: - Vad tycker eleven själv att den är bra på? Vad fungerar bra för eleven i skolan? Vad  13 maj 2016 Kartläggning av barngruppen. (ingen information av känslig art, allmänt hållen) - Var befinner vi oss just nu? -Vilka lärprocesser är barnen inne i  Nivå 4 utökat EHT utredning förslag fördjupad pedagogisk kartläggning vid läs- och skrivsvårigheter Nivå 3 EHT Nivå 2 Exempel utifrån ett antal målområden. Dnr. Pedagogisk kartläggning till utredning i grundskola och grundsärskola.

Särskilt för de barn som har BÅDE hög begåvning OCH svårigheter, är kartläggning oerhört viktigt. 2.5 Pedagogisk kartläggning Två exempel på sådana beslut är FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen.
Elite challenge gta

Tänk på att inte göra eleven till ensam bärare av ett problem, utan ”i denna situation” är det så PEDAGOGISK KARTLÄGGNING – ETT VERKTYG FÖR OSS I SKOLAN . ge konkreta exempel på det vi vill beskriva, ex. beskriv hur vi är lyhörda, hur vi är flexibla, hur vi skapar motivation, vad det är för resultat vi har sett på vidtagna åtgärder osv.

Pedagogisk kartläggning Blankett 1 Förskola . Datum: Kartläggningen görs av pedagogiskt ansvarig förskollärare i samarbete med arbetslaget.
Jazz dvds

Pedagogisk kartlaggning exempel kpt online anmeldung
kognitionsvetenskap lund
yrsel pa kvallen
vad tjanar en ordningsvakt
39 ean lane arjay ky
2a på besiktning
hur mycket kan man föra över via swish

Den är också en grund vid upprättande av handlingsplan för fortsatta insatser på avdelningen. Självservice. Här hittar du blanketter för pedagogisk kartläggning 

Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever - Redovisning av ett regeringsuppdrag (2006:2145) Ett annat exempel är från Högskolan i Skövdes utvecklingsplan för 2017–2022 där det står att ”Pedagogiskt utvecklingsarbete ska vara en självklar del av Högskolans verksamhet och den enskilda lärarens karriärutveckling.” Det pedagogiska utvecklingsarbetet ska utgå från ett akademisk lärarskap (begreppet förklaras). PEDAGOGISK KARTLÄGGNING Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011. 46. Title: Pedagogisk kartläggning mall AC Author: AH Created Date: om pedagogisk kartläggning.

I kartläggning av lärmiljön identifierar förskolan och skolan behov av förbättringar Fysisk, social och pedagogisk miljö för barn och elever i förskola eller skola.

Beskrivning: 3. Uppnår eleven målen i skolan? Kommentera gärna elevens prestationer, med exempel från både kärnämnen och övningsämnen.

• elevenkäter för kartläggning av skolans psykosociala nivå • medverka vid policyarbete på både huvudmanna - och skolenhetsnivå, med till exempel förebyggande arbete mot psykisk ohälsa samt mot tobak, alko- hol, narkotika och dopning • sammanställa avidentifierade uppgifter från de individuella hälsosamtalen på Artikel 11: Kartläggning för Bo-Leva-Lära pedagogiskt perspektiv Kartläggning för Bo-Leva-Lära Maria Hall och Inga-Lill Brodén Bo-Leva-Lära serviceboende i Trollhättans Stad är ett boende med särskild service enligt lagen om LSS som är anpassat för personer med autism eller autismliknande tillstånd. När sex hyresgäster under år En elevs hörselnedsättning eller artikulationsförmåga kan till exempel påverka möjligheten att föra samtal framåt.