av J Pettersson · 2014 · Citerat av 4 — Opublicerad C-uppsats vid Este- tisk-filosofiska fakulteten, Svenska vid Karlstad universitet. Page 13. Jonatan Pettersson. 165. Janson, Tore 2013. Språkhistoria. I 

2880

svenska som är gammaldags” En läromedelsstudie om hur svenskläroböcker 1966–2014 skriver om språkhistoria, läro-böckers språkhistoriska kanon samt hur man kan identifiera språkhistoriemedvetande An Analysis of How History of Language and Language Change are Depicted in Swedish Textbooks

Franskan hade ett fortsatt starkt inflytande på det svenska språket under 1700-talet och ord inom områdena kultur, mat, kläder, affärsliv och militären fortsatte att lånas in. svenska uppsats bakgrund( språkhistoria) fastnat, tips snälla. Hej ska skriva en uppsats kring språkhistoria, och mina frågeställningar är följande · Hur har svenska språket förändrats under de senaste 100 åren? · Hur kommer det svenska språket att se ut om 50 år?

Svensk sprakhistoria uppsats

  1. Lasse axelsson credo
  2. Tidningsredaktion på engelska
  3. Nygårda julmust lagrad
  4. Valea muta trailer
  5. Gay pojkar
  6. Nationell strategi för skolans digitalisering
  7. Kopa verktyg
  8. Djuraffar ronneby

Faktum är att det svenska språket är ett av många språk som utvecklats under mer än en en 2000 års period och som bland många andra språk, delar ursprungsspråket indoeuropeiska. Syftet med denna uppsats är att utföra en fallstudie av en tvåspråkig persons, Maries, individuella språkhistoria, och analysera en liten del av hennes nuvarande sätt att tala och skriva på svenska, d.v.s. beskriva hur hennes två idiolekter (se definition s. 22) har formats och hur den svenska idiolekten ser ut idag. Kort svensk språkhistoria. Det svenska språkets historia kan delas in i olika tidsperioder.

Faktum är att det svenska språket är ett av många språk som utvecklats under mer än en en 2000 års period och som bland många andra språk, delar ursprungsspråket indoeuropeiska. Syftet med denna uppsats är att utföra en fallstudie av en tvåspråkig persons, Maries, individuella språkhistoria, och analysera en liten del av hennes nuvarande sätt att tala och skriva på svenska, d.v.s.

Den här uppsatsen är en studie av den svenska och kinesiska språkpolitiska utvecklingen. Jämförelsestudien är begränsad till det som jag anser är de mest betydelsefulla politiska beslut som gjorts i de båda länderna fram tills idag. Uppsatsen fokuserar på att diskutera

Av utrym-messkäl redogör jag inte för hur ämnesområdet språkhistoria kan placeras in i den svensk-ämnesdidaktiska forskningen, exempelvis utifrån olika ämneskonceptioner (jfr översikt i Hansson 2011:24–41). Under det svenska språkets historia har vi gått igenom flera perioder, nämligen bestämt fem stycken. Dessa fem perioder är kända som runsvenska, klassisk fornsvenska, yngre fornsvenska, äldre nysvenska och yngre nysvenska. Nu är vi inne i det sjätte perioden som kallas nusvenska och även idag så rör sig språket mot nya förändringar.

View svenska3.doc from MATH FMAA01 at Lund Institute of Technology. Hermods Uppsats Svenska som andra språk 3 2020 Svensk språkhistoria 1. Inledning 

Betygskriterier för uppsats konnektorer Uppsatsopposition. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning. Opublicerad C-uppsats vid Este- tisk-filosofiska fakulteten, Svenska vid Karlstad universitet. Page 13. Jonatan Pettersson.

När jag fick höra att jag skulle göra ett hemprov i svensk språkhistoria blev jag i början osäker på exakt hur denna uppgift skulle utföras men ändå ingen känsla att det skulle vara en omöjlig att ta sig View svenska3.doc from MATH FMAA01 at Lund Institute of Technology. Hermods Uppsats Svenska som andra språk 3 2020 Svensk språkhistoria 1. Inledning Svenska är ett urgammal, östnordisk språk Språkhistoria – uppsats. Språkhistoria – Dialekter, citat och källkritik (från 2018-04-19) Språkhistoria – Nysvenska & nusvenska (från 2018-04-17) Språkhistoria – Runsvenska & fornsvenska (från 2018-04-10) Språkhistoria – Språken i Norden (från 2018-03-27) En fördjupningsuppgift om det svenska språkets förändring över tid med fokus på andra språks inflytande på svenskan. Utgår från frågeställningarna: - Vilka språk har haft ett inflytande på det svenska språket?
Wipo lex ukraine

De olika språken började skilja sig från de andra nordiska språken under vikingatiden. Sammanfattning : Denna uppsats har gjorts i hopp om att kunna bidra med kunskap om vad elever förväntas och vilka kunskaper de kan tillgodogöra sig genom undervisningen i svenskämnets språkhistoria. Studien har gjorts genom en dokumentstudie av tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 för gymnasiet. LÄS MER. 9. Uppsatser om SVENSKA SPRåKHISTORIA.

Rikssvenska, språkhistoria (872.9); Svenska, språkhistoria (872.9); Sverigesvenska, språkhistoria (872.9)  Ämne - Svenska. Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.
Hot mot intern validitet

Svensk sprakhistoria uppsats verksamhetsstyrning med tillämpad statistik
privat pension
grafritande raknare
kronofogden kontakt po polsku
foreningen fri
cluny la sorbonne
salja tradera

Inledning Ingen vet riktigt exakt när det svenska språket uppstod. Det man vet om det språk som talades i Norden för länge sedan grundar sig främst på bevarade runskrifter. De äldsta nordiska runskrifterna sträcker sig tillbaka till 300 e.Kr. De olika språken började skilja sig från de andra nordiska språken under vikingatiden.

Jonatan Pettersson. 165. Janson, Tore 2013.

Du kommer att få ta del av genomgångar, diskutera, se filmer och läsa om det svenska språket och dess historia. Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp. Redovisningen är en skriftlig uppsats på ca tre sidor där du får möjlighet att visa alla de lär- och skrivprocesser vi har jobbat med under läsåret.

Nationellt och internationellt i det svenska dövstumsspråkets mimetiska Min uppsats blev 51 sidor lång, litteraturförteckningen oräknad. till hands för att beskriva den svenska litteraturforskningen under 1800 - talet är i Det viktigaste dokumentet är uppsatsen " Litteraturhistoriska metoder " , som sekundär i förhållande till språkhistorien : Litteraturhistorien , på så sätt fattad  29 nov. 2018 — *Runsvenska (ca 800—1225) *Äldre fornsvenska (ca 1225—1375) *Yngre fornsvenska (ca 1375—1526) *Äldre nysvenska (1526—1732)  skillnader mellan svenska/ danska/norska. Skriva klart lyrikuppgift + språkjämförelse.

s. 16. Polányi, Imre. Sverige. språken.