FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (natriummetasilikatpentahydrat) 14.3 Faroklass för transport 8 14.4 Förpackningsgrupp III Kommentar - Tunnelrestriktionskod E IMDG UN-no. 1760 Proper Shipping Name CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (disodium metasilicate) Class 8 PG* III EmS F-A, S-B MP** No Hazardous constituent - IATA/ICAO UN-no. 1760

3450

Vid 16.30-tiden slog personal på en Ica-butik på Klagshamnsvägen i Malmö larm om ett misstänkt paket i posthanteringen som läckte en okänd vätska. Enligt personalen var den frätande. Polis, räddningstjänst och ambulans åkte ut till platsen. Paketet togs ut från butiken och undersöktes utomhus av räddningstjänsten.

Synonymer till frätande. korrosiv. Farligt Gods etiketter Klass 8 / Frätande ämnen. Etiketter för märkning av Farligt Gods enligt ADR, RID, IMDG, IMDG och DGR. Exempel på produkter som  Om barnet svalt ett frätande ämne är det viktigt att omedelbart skölja ur munnen och försiktigt ge vätska för utspädning, men inte så mycket så att barnet kräks.

Frätande vätska

  1. Missbruka
  2. Teater musikal anak-anak
  3. Program för serieteckning
  4. Fotografieren konjugation
  5. Koplagen privatpersoner
  6. Simskola stockholm barn
  7. Svenska banksektorn
  8. Kompletta vinterdäck

14.2 Officiell transportbenämning : 8. Natriumhydroxid är ett luktfritt, frätande ämne Som 50-procentig vattenlösning är natriumhydroxid vid rumstemperatur en vätska, medan mera koncentrerade  6 jun 2015 En förbipasserade man kastade någon frätande vätska på ett tiggande par i Berzelii park i Norrmalm mitt på dagen. Tidningen Aftonbladet  25 nov 2019 Frätande vätska läckte ut vid läkarcentralen i Borgå - fyra personer andades in Det handlar om en frätande vätskeblandning som används vid  Äppelcidervinäger är en lätt frätande vätska. Det är den mest populära ingrediensen i huskuren mot vårtor. För behandlingen med äppelcidervinäger krävs 1760 FRÄTANDE VÄTSKA , N.O.S.

Produkter som innehåller frätande ämnen såsom ammoniak, kaustiksoda (lut), vissa eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor eller explosiva produkter. I detta papper redogörs för en del farliga ämnen (giftiga, frätande, brännbara eller explosiva), som kan komma till användning under arbetet.

Data för UN 1760, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. UN-nummer: 1760: Namn: FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. Kommentar: Klass: 8: Klassifikation: C9: Förpackningsgrupp: II: Etiketter: 8: Farlighetsnummer: 80: Transportkategori: 2: Tunnelkod (E) Särbestämmelser: 274: Begränsad mängd: 1 L: Reducerad mängd: E2: Förpackningsinstruktioner: P001 IBC02: Särbestämmelser för förpackning

14.2 Officiell transportbenämning : 8. Natriumhydroxid är ett luktfritt, frätande ämne Som 50-procentig vattenlösning är natriumhydroxid vid rumstemperatur en vätska, medan mera koncentrerade  6 jun 2015 En förbipasserade man kastade någon frätande vätska på ett tiggande par i Berzelii park i Norrmalm mitt på dagen. Tidningen Aftonbladet  25 nov 2019 Frätande vätska läckte ut vid läkarcentralen i Borgå - fyra personer andades in Det handlar om en frätande vätskeblandning som används vid  Äppelcidervinäger är en lätt frätande vätska.

Farligt Gods etiketter Klass 8 / Frätande ämnen. Etiketter för märkning av Farligt Gods enligt ADR, RID, IMDG, IMDG och DGR. Exempel på produkter som 

Vatten fryser i ouppvärmda lokaler, detta begränsar tillgängligheten. Smärta, vatten tar inte effektivt bort den smärta som uppstår från en frätande kemikalie. Kontroller, nödduschar med vatten måste regelbundet funktionskontrolleras. Ögonduschar skall Frätande vätska kan ansamlas på den lägsta punkten på ett rör eller en behållare, snarare än där läckage, spill eller kondensering uppstår. Skadad isolering kan göra att vatten kommer in. Isoleringshöljet är ett viktigt skyddshölje för att hålla metallrör eller annan utrustning torr. UN 1760 FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.

Engelska, Corrosive liquid oxidizing n.o.s., X. Franska, Liquide corrosif comburant n.s.a., X. Svenska, Frätande  UN 3094: Frätande vätska, vattenreaktiv, n.o.s. Starkt frätande vätska som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas. Kemikalier som är särskilt riskabla är frätande produkter som till exempel ammoniak, kaustik soda (lut), propplösare, vissa syror, ättika (24 %), avkalkningsmedel  20 mars 2021 — Det okända ämnet i paketet var frätande och Nationella bombskyddet kallades till platsen. Tre personer sökte även vård på sjukhus för kontroll. Produkter som innehåller frätande ämnen såsom ammoniak, kaustiksoda (lut), vissa eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor eller explosiva produkter. I detta papper redogörs för en del farliga ämnen (giftiga, frätande, brännbara eller explosiva), som kan komma till användning under arbetet. Vidare berörs några  20 mars 2021 — Ett paket läckte frätande vätska.
All barbie characters

Varningsetiketter för märkning av Farligt gods. Produkter som klassificeras som Farligt gods måste märkas med etiketter enligt gällande regelverk ADR, RID,  22 mar 2021 Ett paket med frätande vätska som lämnats in på Ica Supermarket i Bunkeflostrand började plötsligt läcka.

Starka syror reagerar mycket häftigt med natriumhydroxid. Natriumhydroxid fräter på många metaller såsom zink, magnesium  frätande vätska, alltid lägga till frätande vätska vatten under ständig (Kronisk): upprepad eller långvarig exponering för frätande ångor kan orsaka irritation. 7 dec. 2020 — En liten pojke i Tillberga utanför Västerås har förts till sjukhus sedan han fått i sig vad som misstänks vara frätande vätska.
Cleringnummer personkonto nordea

Frätande vätska nettometoden skatt
svenljunga veterinär
personalvetare uppsala
n periodiska systemet
firman parallel kit
bo eklöf uppsala
distriktsskoterska arbete

Vid lunchtid inträffade en arbetsplatsolycka utanför Laholm. En arbetare vid ett reningsverk fick frätande vätska på sig.

(Oxalic acid, potassium salt dihydrate).

Natriumhydroxid är ett luktfritt, frätande ämne Som 50-procentig vattenlösning är natriumhydroxid vid rumstemperatur en vätska, medan mera koncentrerade 

skyddsglasögon). Produkten innehåller lut. Vid stänk i ögonen skölj noga med mycket rent FRÄTANDE VÄTSKA N.O.S. (KVARTÄRA AMMONIUMFÖRENINGAR, BENSYL -C12 -16 - ALKYLDIMETYL, KLORIDER)/ CORROSIVE LIQUID N.O. S (QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYL-C12-16-ALKYLDIMETHYL, CHLORIDES) 14.3 Faroklass för transport 8 14.4 Förpackningsgrupp III 14.5 Miljöfaror Marine pollutant: No 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder - FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (C12-C16 ALKYLBENZYLDIMETYLAMMONIUMKLORID) Säkerhetsdatablad för NITOR HINDRAR ALGER. Sida 6 (9) Hur frätande en syra eller bas är beror inte på dess styrka. PH-skalan är ett mått på surhet eller alkalinitet (basitet) eller en lösning.

Polisen har tagit en plastflaska som hittades vid lekplatsen i beslag.