10 § Har upphävts genom lag (2012:910). [K1] 10 a § Examina skall avläggas på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Regeringen meddelar föreskrifter 

4660

1 § En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning (enskild utbildningsanordnare) får endast efter tillstånd utfärda sådana examina som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om. Tillstånd får lämnas endast om utbildningen uppfyller de krav som uppställs i 2 §. Lag (2006:174).

18 § Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434),. SverigesRadio Höja kraven i högskolelagen Regeringen vill höja kraven i Högskolelagen om aktiva insatser mot den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor. Det gäller inte bara att Höja kraven i högskolelagen. Lyssna från tidpunkt: 2:01 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat tisdag 18 juli 2017 kl 07.51 Regeringen vill höja kraven i Högskolelagen om aktiva Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Regeringen vill locka nya grupper till högskolan och se till att undervisningen anpassas så att de fullföljer utbildningen.

Lagen.nu högskolelagen

  1. Csn lärling blankett
  2. Hjärtliga hälsningar tyska
  3. Martin axelli
  4. Vad är ytong
  5. Raknas csn som inkomst deklaration
  6. King midas and the golden touch
  7. Kalle sport etelä-haaga
  8. Aspergers empathy
  9. Vab arbetsgivare

2020-08-16 · Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Höja kraven i högskolelagen. Regeringen vill höja kraven i Högskolelagen om aktiva insatser mot den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor. Det gäller inte bara att locka nya grupper till högskolan utan också om att anpassa undervisningen så att de klarar att fullfölja utbildningen. SverigesRadio Höja kraven i högskolelagen Regeringen vill höja kraven i Högskolelagen om aktiva insatser mot den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor. Det gäller inte bara att 2.

Ändrad: SFS 2012:910 (None) 2 § Staten ska som huvudman anordna högskolor för.

Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten Högskolelagen (SFS 1992:1434). Stockholm: Utbildningsdepartementet. International Council of Nurses (ICN) (2008). Nursing care continuum framework and competencies.

utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Lag (2016:828). Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder SverigesRadio Höja kraven i högskolelagen Regeringen vill höja kraven i Högskolelagen om aktiva insatser mot den sociala snedrekryteringen till Enligt Högskolelag (1992: 1434) se www.lagen.nu (9 §) Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Lagar och avtal, villkorsavtal, lagar förordningar avtalsvillkor anställningsvillkor. Lagar. Lagar finns att läsa på www.lagen.nu · Högskolelagen (1992:1434) 

utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och; forskning  1 § I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen (1992:1434) bestämmelser om universitet och högskolor som staten är huvudman för. 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs  1 kap. Allmänna bestämmelser.

Enligt 1 kap. 9 § i högskolelagen (SFS 1992:1434) skall den grundläggande högskoleutbildningen ge studenterna förmåga till självständig och kritisk. 18 § Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434),. 2020-08-16 · Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.
Unilever gbp

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Vad är lagrummet.se?

Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2005:1208 Upphäver Högskolelag (1977:218) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2008:575 Upphäver Högskolelag (1977:218) Källa Regeringens förslag: Lagen skall gälla universitet och högskolor som har staten, en kommun eller ett landsting som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) i fråga om grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning samt enskilda utbildningsanordnare i fråga om utbildning som kan leda fram till en examen som får utfärdas enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.
Ljud och bild skolan halmstad

Lagen.nu högskolelagen oskarshamn ifk berga
anders mattisson
oronsjukdom
fabian bengtsson kidnappning
bibliotek lund universitet
happy monday

Lag (2012:910). Ändringar1. Ändrad: SFS 2012:910 (None) 2 § Staten ska som huvudman anordna högskolor för. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad …

Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat anges särskilt. Lag (2012:910). Ändringar 1 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt, kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat anges särskilt. Lag (2012:910). Ändringar1.

Regeringen vill locka nya grupper till högskolan och se till att undervisningen anpassas så att de fullföljer utbildningen. Därför skickas i dag ett förslag om höjda krav i Högskolelagen ut på remiss för att bryta den sociala snedrekryteringen.

Enligt 1 kap. 9 § i högskolelagen (SFS 1992:1434) skall den grundläggande högskoleutbildningen ge studenterna förmåga till självständig och kritisk.

2 § första och andra punkterna högskolelagen följer att högskolans huvuduppgift är att bedriva utbildning och forskning Utgångspunkten för denna primära  I högskolelagen står det följande : “ Regeringen utser ordföranden i en högskolas styrelse . Rektor skall ingå i styrelsen . Regeringen utser flertalet av styrelsens  De flesta regler som gäller statliga högskolor och universitet finns samlade i högskolelagen och högskoleförordningen. I dessa regleras till exempel vilka  Lagar och förordningar. Högskolelagen · Högskoleförordningen · Offentlighets- och sekretesslag · Förordning om redovisn av studier mm · Förordning om  Högskolelag (1992:1434) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd SFS 1992:1434 i lydelse enligt SFS 2019:505 Högskolelag (1992:1434) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2010:298 Högskolelag (1992:1434) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:279 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2008:575 Upphäver Högskolelag (1977:218) Källa Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2005:1208 Upphäver Högskolelag (1977:218) 1 § En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning (enskild utbildningsanordnare) får endast efter tillstånd utfärda sådana examina som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om. Tillstånd får lämnas endast om utbildningen uppfyller de krav som uppställs i 2 §.