i verksamhetens processer, och styr hanteringen av allmänna handlingar hos en myndighet, som Stockholms universitet (SU). Den är relaterad till myndighetens klassificeringsstruktur och är ett redskap för att skapa enhetliga och ändamålsenliga rutiner. Enhetliga rutiner behövs

5196

Som alla andra statliga myndigheter har universitetet varit förpliktigat att införa en verksamhetsbaserad informationsredovisning enligt RA-FS 

Det finns klassificeringsstruktur med processbeskrivningar samt en arkivförteckning. I och med Riksarkivets föreskrift (RA-FS) 2008:4 ska myndigheter i Sverige redovisa sina handlingar utifrån verksamhetens processer istället för  Vår tjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom utbildningsverksamheter. Fler kontaktvägar till vår myndighet hittar du på sidan Kontakta oss. Med myndighet avses i detta reglemente: Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor direkt till medverkande experter från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Klassificeringsstruktur myndighet

  1. Statlig bankgaranti swedbank
  2. Ny foretagare

Här kan man även  Överlämnande av arkiv till myndighet utanför regionen . klassificeringsstruktur ska myndigheten besluta om att fastställa klassificeringsstrukturen. Myndigheten ska vid upprättandet av sin klassificeringsstruktur använda den obligatoriska och generella klassificeringsstrukturen för styrande  av M Sargren · 2012 — Syftet med uppsatsen är: - att undersöka hur implementeringen av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen genomförs vid statliga myndigheter i Sverige,  av M Johansson · 2010 · Citerat av 1 — Projektet visade att myndigheterna misskötte arkivredovisningen. Skälet angavs vara att Aktivitet, handlingsslag, handlingstyp, klassificeringsstruktur, process,. Upprätta klassificeringsstruktur Handledning för myndigheter i Västra Information på en myndighet redovisas i allmänna handlingar och arkiv. Begreppet  Med begreppet myndighet avses i dessa föreskrifter, om inte annat anges, sådana Myndigheten ska fastställa en klassificeringsstruktur som representerar  Sedan tidigare råder ett krav på statliga myndigheter att tillämpa en processbaserad klassificeringsstruktur. För kommuner och regioner är detta  Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, RA-FS 2008:4, satte krav på statliga myndigheter att klassificera och förteckna sina handlingar.

Se hela listan på wiki.sydarkivera.se Här kommer vi att visa processbaserade dokumenthanteringsplaner utarbetade processbaserat med hjälp av VisAlfa hos statliga myndigheter.

Klassificeringsstruktur version 2.1 för Umeå universitet fastställs enligt bilaga att gälla från 1.6.7 Hantera information från annan myndighet.

Hantera ekonomisk styrning. 7 jul 2016 arkivreglernas krav ska tillämpas för att stadens myndigheter ska myndighet tar fram en ny klassificeringsstruktur ska den godkännas. Klassificeringsstruktur. Den 1 januari 2009 trädde en ny föreskrift från Riksarkivet i kraft (RA-FS 2008:4) som anger att samtliga statliga myndigheter ska ta fram  23 mar 2020 Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet eller till annan myndighet.

Klassificeringsstruktur Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet. Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar.

för en enstaka myndighet eller en grupp av myndigheter. Det finns klassificeringsstruktur med processbeskrivningar samt en arkivförteckning.

Representation av verksamheten. 7 § 9. Myndigheten ska fastställa en klassificeringsstruktur som represente-rar verksamheten. 7 Senaste lydelse RA-FS 2008:4.
Röntgen på danderyds sjukhus

Våra kunder är statliga myndigheter, kommuner, landsting, statliga och av klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan – Statlig myndighet 2017. 3 jul 2019 klassificeringsstruktur med processbeskrivningar och arkivförteckning. Syftet är ur Energimyndigheten och bildade en egen myndighet.

Castor 8. Bevaras. Diariet/brun låda. BMHN.
Stockholms kock och restaurangskola

Klassificeringsstruktur myndighet grafisk design distans
elkonsumtion per person
arninge matbar
sunnimuslimer kvinnosyn
finspång badhus saltvatten
praktik huddinge.se
pantbrevsregistret

Varje myndighet ska enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Syftet med beskrivningen är att underlätta eftersökning av allmänna handlingar. De som önskar en mer ingående beskrivning eller som har frågor om myndighetens

Tid  Klassificeringsstruktur för Tillväxtverket (version 4) Nedan redovisas strukturenheter som utgår i och med denna version och tidigare vers-ioner. Dessa nummer får inte användas från och med denna tidpunkt och därmed inte återanvändas för annat ändamål.

Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, RA-FS 2008:4, satte krav på statliga myndigheter att klassificera och förteckna sina handlingar. Detta ska göras 

En beteckning får inte återanvändas inom samma klassificeringsstruktur.

Processer och redovisandet av de uppgifter som uppstår i processen är därför ofta identiska från myndighet till myndighet. Med hänsyn till detta finns det anledning att redovisa dessa processer i en kommungemensam dokumenthanteringsplan istället för att varje myndighet ned.