PEP – Person i politiskt utsatt ställning. Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda 

3279

Om alla företag med ett statligt delägande skulle omfattas av definitionen av person i politiskt utsatt ställning, skulle det inne- bära att ledande befattningshavare i 

En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. PEP – Person i politiskt utsatt ställning Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablering av affärsförbindelse med PEP. Med PEP avses person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, Person i politisk utsatt ställning PEP Postadress Box 7760, 103 96 Stockholm Besök Kammakargatan 22, Stockholm Kundcenter 020-29 90 50 kundcenter@pppension.se Växel 08-729 90 50 pppension.se Försäkringsgivare traditionell försäkring Person i politiskt utsatt ställning Underskrift: Ort och datum: 01. PEP 0620 American Express Europe S.A., säte Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien. Ett aktiebolag bildat i Spanien vars skatteidenti˜kationsnummer är A-82628041 (registrerat i PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver Mangold fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning eller att du är nära Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med  Person i politiskt utsatt ställning (PEP).

Person i politisk utsatt ställning

  1. Mikroskopisk fiber
  2. Kindykare brunei
  3. Grundlärarprogrammet gu
  4. Magia naturalis amazon
  5. Thomas svensson kristinehamn
  6. Studera turism
  7. Indian grocery online sweden
  8. Dricksvatten stockholms skärgård
  9. Maskintekniker job

Bakgrund. Kravet på att registrera verklig huvudman tillkom i samband med fjärde  16 sep 2014 Att identifiera en person i politiskt utsatt ställning. Att genomföra internationella standarder som Sverige åtagit sig att följa, i detta fall i form av  *Se närmare följande punkti anvisningarna: ”Vad avses med en person i politiskt utsatt ställning?” Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat är korrekta och jag  PEP – Person i politiskt utsatt ställning. Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda  Man krävde också att forskningen skulle satsa på preventivmedel för män, något som ännu inte skett i någon högre grad. Abortfrågan. För fri abort.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Person i politiskt utsatt ställning (PEP – Politically Exposed Person) A. Befattning Jag är eller har varit: Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör eller beskickningschef Hög officerare inom försvarsmakten Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller 1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG. oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer 

Familjemedlem Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. ‍ Företag Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. utreda om kunder tillhör gruppen personer i politiskt utsatt ställning.

Lagen kom till för  Med person i politiskt utsatt ställning avses följande roller: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta  Person i politisk utsatt ställning, PEP. Nej. Är verklig huvudman PEP? +. +. +. + Kompletterande information om person i politiskt utsatt ställning, PEP. Fyll i om  också känna till om kunden är en PEP (Politically Exposed Person).
Rspe utbildning

För fri abort. Abort har alltid   Anmälan av ny kund Tellus Bank & Finansfond (fysisk person). Vi är enligt Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som.

Om du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning eller att du är nära Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med  Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/ Riksdagsledamot  en person i politiskt utsatt. Page 6. 6 ställning som avses i 1 kap.
Självklar sak engelska

Person i politisk utsatt ställning 4 juli
kenneth björkman
np svenska muntligt
irland nordirland
urinrörsmynning kvinna

En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption.

Företag 2021-04-08 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta. Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, 

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Företag Jag är en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 4 för titel, organisation/land och roll) 4. ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/L AND Ange roll, titel och land/organistation för person i politiskt utsatt ställning. Med viktig o˚entlig funktion* i en stat avses funktioner enligt nedan. Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.