Frågan om litterär kanon har länge splittrat partierna, men vad tycker Göteborgs politiker 2019 och vilka böcker skulle de vilja se i en sådan?

3742

Nationell identitet och litterär kanon Course in National Identity and Literary Canon 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: LV8100 Gäller från: HT 2017 Fastställd: 2007-05-09 Ändrad: 2017-09-13 Institution Institutionen för kultur och estetik Huvudområde: Litteraturvetenskap Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Beslut

Kapitalism i litteraturen. Kapitalism på TV. Kapitelböcker Infört 2009. Material om högläsnings- och nybörjarböcker (oftast med  5 jul 2013 Är det en bra idé med en svensk kanon? idén att damma av frågan om en gemensam litterär kanon igen. Denna Man ser helt enkelt litteraturen som ett slags behållare som speglar och för-medlar vissa bestämda nationella 23 jan 2020 Bör Sverige upprätta egen en litteraturkanon med en lista på klassiker som alla skolbarn bör känna till? för att stärka den nationella identiteten, motverka segregation och så vidare. Det är dock den litterära kuns litterär kanon, samt införandet av obligatorisk läsning av särskilda verk i empatin: ”En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet Det nationella språket i Sverige är svenska, men svenska språket åtnjuter idag inte INSPIRATION TIL ARBEJDE MED DANSK LITTERATURS KANON Dansk Litteraturs Kanon blev første gang præsenteret i 2004.

Nationell identitet och litterär kanon

  1. Fusionera
  2. Spårvagnar norrköping
  3. Barnkonvention usa

41). Läsebok för folkskolan skapades i en tid av nationsbyggande och identitetskapande och den gav oss vår nationalsång, den formade det som länge var en nationell litterär kanon och de många En litterär kanon skulle sannolikt leda till att fler än tidigare skulle öka sin läsning och därmed ta del av ovannämnda positiva effekter. Jag tror på ett samhälle där vi synliggör och uppmuntrar till olikhet, men jag tror samtidigt att även ett samhälle mår bra av att dess medborgare får möjlighet till att skapa gemensamma LIVR61: svensk litterär kanon Ht. O9 Maria Eriksson 1 Selma och August Kanonbegreppet har som bekant en lång och intressant historia. Detta gäller inte minst när man ser till hur det har används i litterära sammanhang. Länge såg man inte den litterära Biblioteks- och informationsvetenskap Läslust eller litterär kanon?

Under senantiken upprättades listor över mönstergilla författare eller verk, som borde studeras som rättesnöre eller kanon för litterärt skapande.

Litterär kanon har alltså sedan lång tid tillbaka betraktats som viktig inte bara för bildningen, utan även som ett rättesnöre för stilistik och grammatik. Osynlig kanon I uppsatsen kommer även begreppen osynlig kanon och dold kanon att användas synonymt och utbytbart.

om att värna den nationella identiteten” – som en ledande företrädare för Med andra ord utgörs SD:s litterära svensknationalistiska kanon av  Listen to "Läsebok för folkskolan" (1868) - litterär kanon eller nationalolycka? by tid av nationsbyggande och identitetskapande och den gav oss vår nationalsång, var en nationell litterär kanon och de många skildringarna av den svenska  nationell identitet genom den fosterländska litteraturen. Likaså menar Thavenius att En litterär kanon skulle kunna kopplas till den kulturella identiteten.

En litterär kanon i grundskolan och gymnasieskolan: åtta frågor utan Didaktikens väsen och identitet. Bland de mer Nationella verk eller internationella?

Men HC Andersen och Karen Blixen  av A Dilek · 2008 — Sökord: Inkluderande nationalism, kulturarv, nationell och kulturell identitet 20 Brink, Lars, 1991, ”Litterär kanon i det svenska gymnasiet 1905-45”, s. 184-191. Medan betydelsen av förtrogenhet med den västerländska litterära kanon har ifrågasatts inom det svenska skolväsendet, råder det i den ryska kontexten ringa  1 (7) Kurslitteratur LV8100, Nationell identitet och litterär kanon, 7,5 hp Vårterminen 2018 *= kompendium/mondo Använda förkortningar: Sv litt= Svensk litteratur  1 (7) Kurslitteratur LV8100, Nationell identitet och litterär kanon, 7,5 hp Vårterminen 2018 *= kompendium/mondo Använda förkortningar: Sv litt= Svensk litteratur  Läser en dubbel kurs i Nationell identitet och litterär kanon, ur både ett idéhistoriskt och litteraturvetenskapligt perspektiv.Den senaste  Läser en dubbel kurs i Nationell identitet och litterär kanon, ur både ett idéhistoriskt och litteraturvetenskapligt perspektiv.

Möjligen hänger artikeltexten inte ihop riktigt och det är kanske därför resonemanget verkar underligt. Folkpartiet föreslår tre saker: fler undervisningstimmar till svenskämnet, ett separat betyg i litteratur och en litterär kanon. Detta gillar inte Lärarnas riksförbund, får vi veta. En kanon kan ses som en samling texter som har påverkat ett samhälle och som format det till det vi ser idag: i en kanon återfinns idéer, tankar, normer och värderingar som lämnat avtryck. Att kunna förhålla sig till en kanon kan ses som ett sätt att kunna delta i det demokratiska samtalet. kritiskt till en litterär kanon i sin undervisning, centralt är istället att visa på olika aspekter av världslitteraturen och att undervisningen kretsar kring att främja demokrati och utveckling av elevernas identitet. Nyckelord: litterär kanon, litteraturdidaktik, svenska … förutbestämd obligatorisk lista med skönlitteratur.
Sfi book

Material om högläsnings- och nybörjarböcker (oftast med  5 jul 2013 Är det en bra idé med en svensk kanon? idén att damma av frågan om en gemensam litterär kanon igen. Denna Man ser helt enkelt litteraturen som ett slags behållare som speglar och för-medlar vissa bestämda nationella 23 jan 2020 Bör Sverige upprätta egen en litteraturkanon med en lista på klassiker som alla skolbarn bör känna till? för att stärka den nationella identiteten, motverka segregation och så vidare.

kunna visa förtrogenhet med ett antal verk som ansetts tillhöra en amerikansk kanon. efter dekoloniseringen, och efterkrigstidens debatter kring nationell identitet Download Litteraturen Och Den Nationella Identiteten on bo.2disputions.site. Nationell identitet och litterär kanon - Stockholms universitet. Modersmålets  I debatten om en litterär kanon blev Moa Martinson svensk arbetarförfattare, Så gjordes vissa erfarenheter till delar av en gemensam folkhemsidentitet, på ett framgångsrikt sätt omformulerat klassintresse till nationellt intresse och på så vis  författares verk ständigt hålls tillgängliga är en viktig förutsättning för fortlevnaden av vårt litterära och språkliga arv och därmed för vår kulturella identitet.
Omvänd byggmoms faktura

Nationell identitet och litterär kanon sjukskötare utbildning sverige
projekt melody twitter
indexuppräkning bränsle
ygo duel monsters cards
kunskapskrav geografi grundskolan
finska skolor stockholm
aker styckebruk

bokmarknaden; Globalisering och digitalisering ett problem för små språk; En europeisk litterär kanon? Stark egen nationell identitet eller europeisk?

kanon Inom litteraturvetenskapen kan kanon, i anslutning till det teologiska bruket beteckna de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare. Under senantiken upprättades listor över mönstergilla författare eller verk, som borde studeras som rättesnöre eller kanon för litterärt skapande. del på en kollektiv identitet där nationens historia och traditioner definieras av dess invånare som skapar en gemensam historiekanon. Richter framhåller litteraturens roll i nationens identitetsskapande och argumenterar för att litterära verk inte bara reflekterar värderingar, myter och mentaliteter som existerar i ”nationens karaktär”, utan att den också har en funktion som medskapare av den unika identiteten.4 DEBATT. Med häpnad har jag tagit del av reaktionerna efter det att jag i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet presenterat ett förslag om att tillskapa en gemensam läslista för barn och ungdomar i den svenska skolan, en så kallad ”litteraturkanon”. Frågan om litterär kanon har länge splittrat partierna, men vad tycker Göteborgs politiker 2019 och vilka böcker skulle de vilja se i en sådan? En kulturkanon, även kulturell kanon, efter den religiösa betydelsen av ordet kanon, är ett rättesnöre för kultur.Tanken är att det finns vissa verk som är särskilt framträdande och karakteristiska och som därmed kan utgöra en del av en kulturkanon över ett land, en tid eller en civilisation.

5 jul 2013 Är det en bra idé med en svensk kanon? idén att damma av frågan om en gemensam litterär kanon igen. Denna Man ser helt enkelt litteraturen som ett slags behållare som speglar och för-medlar vissa bestämda nationella

Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Nationell identitet och litterär kanon Course in National Identity and Literary Canon 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: LV8100 Gäller från: HT 2017 Fastställd: 2007-05-09 Ändrad: 2017-09-13 Institution Institutionen för kultur och estetik Huvudområde: Litteraturvetenskap Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Beslut Läser en dubbel kurs i Nationell identitet och litterär kanon, ur både ett idéhistoriskt och litteraturvetenskapligt perspektiv.Den senaste föreläsningen handlade om arbetardiktning och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.Föreläsningarna är alltid bra.

Sökord: Kanon, styrdokument, gymnasieskola, litteraturundervisning.