11 mars 2020 — Bodens kommun begär att alla verksamheter ska redovisa konsekvensen av att effektivisera motsvarande 2.5 % av budget. Det framgår av 

8757

Kommunerna argumenterar för valet av generella effektiviseringar i mycket liten utsträckning, de verkar i stort sett ta effektiviseringarnas effektiviserande effekt för  

Kommunstyrelseordförandena bör läsa på och använda genomförbara planer som grund för sin linje. effektiviseringar, att tillsammans med nämnderna identifiera verksamheter där effektiviseringar har störst ekonomisk påverkan till minsta kvalitativa konsekvens samt tydliggöra konsekvenser för nämnderna till följd av årliga effektiviseringar. Revisionen vill även stärka uppföljningen av effektiviseringar och säkerställa att det finns Engelsk översättning av 'effektivisering' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Med generella effektiviseringar avses när förvaltningar eller verksamheter åläggs generella sparkrav utan att kraven på verksamhetens kvalitet eller vad den ska utföra sänks. Frågeställningarna har varit: • Med vilka argument har generella effektiviseringar genomförts av kommuner? Ta ansvar för att det ni kallar ”effektiviseringar” innebär besparingar i våra verksamheter. Jeanette Qvist (S) Många kommuner jobbar nu med besparingar och effektiviseringar för att begränsa de ekonomiska underskotten.

Effektiviseringar

  1. Drottningholms slott evenemang
  2. Tillbaka skattepengar

Både EU och den svenska energipolitiken poängterar att vi bör spara på och effektivisera vår elanvändning.; Energimyndigheten verkar dock ha ett stort förtroende för elbolagens vilja att hjälpa sina kunder att effektivisera sin energianvändning.; Att effektivisera energianvändningen är en 2021-03-26 Stöd för effektivisering. Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att ta fram ett metodstöd vid genomförandet av effektivisering i statsförvaltningen. Uppdraget innefattar även att samordna och ge stöd till Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Finansinspektionen i deras arbete med effektiviseringsinsatser i respektive verksamheter. Effektiviseringar behövs också, som en av flera åtgärder. Även staten har ett ansvar att se över sitt sätt att arbeta, både vad gäller regelstyrning och investeringar i välfärden. Det kan inte vara rimligt att kommuner och regioner ensamma ska bära hela ansvaret för den högsta försörjningskvoten på hundra år. Energieffektivisering i industrin Energikostnaderna kan ofta vara en stor andel av ett företags produktionskostnader, vilket innebär att industrin har ekonomisk nytta av att effektivisera energianvändningen vid tillverkningen.

I promemorian Vissa effektiviseringar på delgivningsområdet läggs fram bl.a. vissa förslag till ändringar som gäller förenklad delgivning, förslag om ökat utrymme för husrannsakan vid delgivning, förslag om ändrade beviskrav vid delgivning med notoriskt svårdelgivna personer samt förslag om ökat delgivningsansvar för käranden i vissa tvistemål.

12 jan. 2020 — VR-nämnden godkänner redovisningen av effektiviseringar för 2020. VR-​nämnden skickar ärendet för kännedom till kommunstyrelsen i Hörby 

Kravet på effektivitet och god hushållning i statsförvaltningen är tydligt i riksdagens och regeringens styrning av förvaltningen. Här beskriver vi hur olika myndigheter har arbetat för att effektivisera sin verksamhet och hushålla med sina resurser. Beskrivningarna kan vara ett stöd och ge inspiration i ert arbete.

2 nov 2020 tern utvärdering av hela processen i staden med generella effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential till uppföljning 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till effektiviseringar för 2021. Nyckelord att lägga på minnet: Kunskap, Engagemang, Feedback & Optimering. Dela.

26 juni 2020 — Effektivisering av vad? Jo, kultur och utbildningsnämnden, tog beslut om att spara pengar på fritids. Bort med en vuxen! Skälet är nyckeltal och  2 dec. 2019 — I en debattartikel beskyller Mikael Wallgren (V) och Anna Siitam Wadman (MP) alliansen för nedskärningar i välfärden.
Höganäs kommun förskola

Uppdraget innefattar även att samordna och ge stöd till Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Finansinspektionen i deras arbete med effektiviseringsinsatser i respektive verksamheter. Klicka på länken för att se betydelser av "effektivisera" på synonymer.se - online och gratis att använda. Effektivisering och digitalisering. Luleå kommun, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar.

2008 — Under året har hitintills tre rapporter med inriktning på medicinsk forskning publicerats: Framsteg inom hälsoforskning (Vetenskapsrådet), 15 sep. 2019 — Kritiker menar att orsaken till byggindustrins skenande kostnader beror på brist på digitalisering, effektivisering och innovation.
Allgon ab investor relations

Effektiviseringar bästa korridor lund
ledde fn förr
maskinbefäl klass 5 chalmers
kinesisk yen kurs
socialdemokraternas historia
skrotpremie bil 2021 skåne
hitta bilens historik

Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar – svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer. Kommunstyrelsens beslut. Som svar på Huddinge kommuns revisorers skrivelse Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar åberopas svaret i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti 2020.

Effektivisering och digitalisering. Luleå kommun, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,  budget 2019 förväntas dock även dessa nämnder genomföra effektiviseringar, men de resurser som frigörs ska användas för satsningar i verksamheten. Krav på en snabbare digital transformation för att driva effektivisering eller effektiviseringar motsvarande 35 miljarder kronor, i sektorn för att klara av en välfärd  Tidskrävande uppgifter, personberoende och förlorade möjligheter att automatisera arbetsflöden. Här visar vi hur en enkel processkartläggning hjälper dig! 12 juni 2020 — Lunds kommun använder sig, precis som många andra kommuner, av så kallade generella effektiviseringar som innebär att verksamheter får  Omsättningen sjönk, men resultatet förbättrades för Akademibokhandeln Holding under fjärde kvartalet. ”De effektiviseringar som är initierade i verksamheten ha  Effektivisera organisationen.

Michael Fohlin gillar att vara chef. Då får han stötta sina medarbetare – något som är själva kärnan i Holtab-andan.

på generella effektiviseringar Motion av Clara Lindblom m.fl.

Men ekvationen går inte ihop. Det går inte att effektivisera  Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och ett projekt för att effektivisera de kommunala transporterna i 16 av länens kommuner​. Åtgärdsplan för effektiviseringar och kostnadsbesparingar med åtgärder på kort sikt fram till årsskiftet 2020 och förslag till vissa ytterligare åtgärder på längre sikt. Delmontage effektiviserar tillverkningsindustrin. 2020-04-03 16:00. SMC Automation.