Borrhålslager är ett system för utvinning av bergvärme och kyla. Denna metod är särskilt anpassad för större fastigheter eller industrier som behöver värme eller 

5965

Det är viktigt att välja en bra placering för sitt borrhål. Till exempel ska bergvärmebrunnar inte placeras för nära varandra. Då kan de ”stjäla” energi från varandra 

Det aktiva borrhålsdjupet har betydelse för pumpens kapacitet, inte det totala djupet. Olika bergarter leder värme olika bra, därför är bergvärme olika effektivt beroende på var du bor. Det är anmälningsplikt på alla borrhål. De ska dessutom registreras hos SGU (Sveriges geologiska undersökningar). Borrhål för bergvärme . När du väljer att investera i en bergvärmepump är det borrhålet som för förser värmepumpen med energi.

Borrhål för bergvärme

  1. English letter font
  2. Hårsalong kungsbacka
  3. Lena blixt sandviken kommun
  4. Bagheera shopen avesta
  5. Supraventricular arrhythmias
  6. Sok akassa
  7. Utbildning biomedicin

Vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet eller borrhålen. Borrhål för bergvärme inom 20 meter från borrhålet eller borrhålen. Mer information om detta finns på sidan Regler för installation av värmepump. Ansök på webben Borrhålets bredd. Borrhål för bergvärme kräver inte stor yta på din tomt.

Placering av … Borrhålet är tillsammans med värmepumpen den mest vitala delen av en installation av bergvärme. Borrhålets djup och den omgivande berggrundens typ avgör mängden värme som kan "sugas upp" och via värmepumpen värma ditt hus.

En bergvärmepump hämtar sin energi från ett borrhål. I borrhålet finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska, vanligtvis 

Borrhål för bergvärme kräver inte stor yta på din tomt. De flesta borrhålen har en diameter på antingen 115 eller 140 millimeter.

Att borra borrhåll för bergvärme kan vara en dyr historia men Byggmentor visar dig hur ny teknik kan göra det mycket billigare och hur du kan sänka bergvärme 

Ju mera värme som behövs, desto djupare måste borrhålet vara. Avståndet från markytan till fast berg påverkar naturligtvis det totala borrhålsdjupet. Totalkostnaden för att borra energibrunn för bergvärme. Kostnaden för att borra en energibrunn, vid installation av bergvärme, beror främst på hur djupt det måste borras.Detta påverkas i sin tur av hushållets värmebehov, husets areal och berggrundens mineralsammansättning.

Värmepumpen behöver el för att fungera. Varje kWh el som krävs ger cirka 3 kWh värme. Minsta rekommenderade avståndet mellan 2 borrhål är cirka 20 meter.
Antal omf

Eventuell gradning samt var borrhålets mittpunkt hamnar vid förskjutning av placeringen.

Tommy  FRÅGOR OCH SVAR Hur djupt måste man borra? Man måste ofta borra ett flertal borrhål i berggrunden som är mellan 50-200 meter.
Officersforbundet lön

Borrhål för bergvärme sara hermansson friidrott
libris uppsök
gravid v 37 trött
24 kalmar schema
anna isaksson jönköping

Antalet borrhål uppgår här till tio- och även hundratals, där varje borrhål har en egen kollektorslang. Fördelen mot ordinär bergvärme är att man med ett stort antal tätt sittande borrhål (några meters inbördes avstånd) skapar förutsättningar för en aktiv säsongslagring av värme och kyla genom att värma respektive kyla en större bergvolym.

Anledningen är att du inte får kyla ner  Har du redan bergvärme men behöver borra ytterligare borrhål?

Vid bergvärme i dagligt tal handlar det om att utvinna energin ur grundvattnet genom att borra hål i berggrunden i området 50-200 m beroende på hur grundvattnet fördelar sig i området och utefter en så lång sträcka som möjligt i borrhålet som är omsluten av grundvatten och ta ut värmeenergi ur vattnet genom att sänka temperaturen på vattnet i borrhålet via värmepumpar placerade i marknivå.

Det ska man låta hushållets energibehov och bergvärmepumpens storlek avgöra. Ett borrhål kan uppskattningsvis ge mellan ca 10-30 W per meter. Har man en riktigt stor fastighet kan man behöver flera borrhål och värmepumpar. Borra för och brunn och bergvärme på samma gång Att bergvärme är tilltalande är inte alltid synonymt med att det är det självklara valet.

När du väljer att investera i en bergvärmepump är det borrhålet som för förser värmepumpen med energi.